ca es

Formulari de sol·licitud de suport

Per obtenir una solució de forma ràpida, completi aquest formulari. Les sol·licituds de suport s'atendran per rigurós ordre d'entrada.

Consulti aquí com obtenir la seva versió de Ten ERP
Per facilitar la resolució de la seva consulta, adjunti un document indicant la seqüència de passos realitzada, el resultat obtingut i el resultat esperat.

Dades de contacte

Es permet la introducció de múltiples correus electrònics separats per ';'.


D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels fitxers de titularitat de TEN SOLUTIONS SOFTWARE AND CONSULTING, S.L., amb la finalitat d'agilitzar la nostra gestió i servei, així com proporcionar-li informació referent als nostres productes i serveis que puguin ser del seu interès, fins i tot per mitjans electrònics tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició, enviant un escrit acompanyant una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: C / Joan Serra Vilaró, 9 Baixos - 43007 TARRAGONA o enviant un correu electrònic a info@tensolutions.es. Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim a consentiment per a utilitzar amb la finalitat de fidelitzar la relació entre les dues parts.